Kurssilla tarkastellaan kiertotaloutta yhteiskunnallisena muutoksena, joka läpileikkaa monia elämänalueita. Pohdinnan alla ovat sen sosiaaliset, poliittiset ja oikeudelliset edellytykset ja vaikutukset. Kurssi on yhteiskuntatieteellisesti monialainen ja tarjoaa näkökulmia kiertotalouteen ympäristöpolitiikan, -oikeuden ja maantieteen kautta. Kurssin eri osioiden kautta tarkastellaan kiertotalouteen liitettyjä muutostavoitteita eri toimijoiden, tuotannonalojen, yhteiskuntavastuun ja lainsäädännön näkökulmasta.

Kurssi on avoinna seuraavan kerran 23.3.2020-10.5.2020. Kaikille avoimen MOOC-kurssin suoritus on laajuudeltaan 3 op. UEF:n opiskelijat voivat suorittaa kurssin 5 op:n laajuisena. Kurssin näkökulma on yhteiskuntatieteellinen, mutta kurssille ovat tervetulleita kaikki aikaisemmasta opiskelutaustasta riippumatta. Kurssi ei myöskään vaadi aikaisempaa osaamista kiertotaloudesta.