Opintojakson aikana monialaiset opiskelijatiimit määrittelevät metsäbiotalouteen liittyvän ajankohtaisen haasteen ja kehittävät siihen ratkaisuehdotuksen (tuote, prosessi, palvelu, toimintamalli, tms.) yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kurssin aikana opetellaan monialaista ongelmanratkaisua sekä kehittävää työskentelytapaa, jossa hyödynnetään asiantuntijoita, tutkimustietoa ja erilaisia teknologioita ratkaisun muotoiluun. Opiskelijatiimien ratkaisut jaetaan verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson toteutuksessa hyödynnetään ja tuetaan vuorovaikutteisuutta sekä aika- ja paikkariippumattomuutta edistävien teknologioiden käyttöä.  


Flipped Learning hankkeen akateeminen johtaja, tutkijatohtori (tenure track) Erkko Sointu pitää kutsusession Digicampus (DC)–hankkeelle aiheesta Flippausmanuaalin ja flippauksen hyödyntäminen DC:n sisällöntuotannossa. Teeman mukaisesti sessio on flipattu. Tämä tarkoittaa seuraavaa: